Заступник сільського голови

Прийомний день:
понеділок з 13.00год. по 17.00год. п’ятниця з 08.00год. по 12.00год.

Кавин Віктор Миколайович

Функціональні обов’язки:

1. Організовує розробку проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку та цільових програм з інших питань.
2. Контролює підготовку та організацію проведення сесій сільської ради, засідань її виконавчого комітету.
3. Забезпечує взаємодію сільської ради з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань економічного, соціального, культурного розвитку, інвестиційної діяльності.
4. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення рішень ради.
5. Бере участь у роботі сесій сільської рад, засіданнях виконавчого комітету, трудового колективу.
6. Проводить особистий прийом громадян.
7. Вносить пропозиції щодо вступу до асоціацій, об’єднань органів місцевого самоврядування, підтримує зв’язок з ними. Організовує роботу щодо вивчення та узагальнення досвіду роботи з питань місцевого самоврядування.
8. Бере участь у підготовці пропозицій щодо структури, чисельності та штатного розпису виконавчого апарату, кошторису витрат на його утримання, щодо розміщення та покращення умов праці працівникам виконавчого апарату сільської ради.
9. Бере участь у підготовці плану роботи сільської ради, безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових актів сільської ради.
10. Організовує надання допомоги депутатам, постійним комісіям сільської ради у здійсненні ними своїх повноважень.
11. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації до участі в комплексному розвитку села.
12. Має право підпису довідок, актів обстеження матеріально-побутових умов, відомостей про громадян України, зареєстрованим за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом певного періоду виповнилося 18 років, заяв про реєстрацію місця проживання, заяв про зняття з реєстрації місця проживання, донесення про рух військовозобов’язаних, заяв про видачу паспорта, вихідної документації на офіційних бланках сільської ради.
13. Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси сільської ради в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів. Бере участь у роботі з укладення договорів (в тому числі колективного договору).
14. Координує роботу в сфері правового забезпечення діяльності сільської ради.
15. Здійснює контроль за ефективним використанням комунального майна. Здійснює підготовку пропозицій щодо передачі в оренду та відчуження майна.
16. Координує роботу із землеустрою населеного пункту, із вирішення земельних спорів.
17. Виконує доручення сесії, виконкому та сільського голови.
18. Виконує обов’язки сільського голови чи секретаря сільської ради у разі їх відсутності.