Регламент ради

РЕГЛАМЕНТ
Голинської сільської ради

( із змінами та доповненнями, внесеними згідно із рішеннями №213 від 29.11.2011, №439 від 25.12.2012)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Голинська сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси жителів села і відповідно до статей 1, 2, 5, 10 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” має повноваження сільської ради.
1.2. Цей регламент може змінюватися на вимогу не менш як 2/3 депутатів від загального складу ради.
1.3. У своїй діяльності сільська рада керується чинним законодавством та цим регламентом.
1.4. Кількісний склад депутатів сільської ради визначається радою відповідного закону про вибори і становить 26 рівних у своїх правах депутатів.
1.5. Рішення сільської ради, прийняті в межах її компетенції обов’язкові для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями, службовими особами та громадянами на території села.
1.6. Депутат сільської ради на час здійснення своїх повноважень у раді, трудових колективах, виборчих округах, а також на період виконання доручення ради, звільняється від виконання виборчих та службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.
1.7. У цьому регламенті вживаються такі терміни:
– сільська рада – Голинська сільська рада;
– сесія – сесія Голинської сільської ради;
– депутат – депутат Голинської сільської ради;
– голова – сільський голова Голинської сільської ради;
– комісії – постійні і тимчасові комісії Голинської сільської ради;
– виконавчий апарат ради – виконавчий апарат Голинської сільської ради;
– законодавство – чинне законодавство України.

РОЗДІЛ ІІ. СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.
2.1. Сесія є вищою організаційно-правовою формою роботи сільської ради і правочинна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її відання. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.
2.2. На пленарних засіданнях сільської ради вирішується питання, що визначені статей 25-26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші питання, віднесені до її відання.
___З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, не пізніше, як за 20 (двадцять) робочих днів до відкриття сесії голова сільської ради узагальнює і затверджує проект порядку денного пленарного засідання та забезпечує оприлюднення проектів рішень на офіційному веб-сайті сільської ради. Зміни та доповнення до порядку денного пленарного засідання сесії сільської ради можуть вноситись, якщо за них проголосувала більшість депутатського складу. { Абзац другий п.2.2. із змінами, внесеними згідно із рішенням №213 від 29.11.2011 }
2.3. Сесія скликається в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.
2.4. Рішення про скликання сесії доводить до відома депутатів шляхом персонального, письмового повідомлення і населення, письмово на дошці оголошення, не пізніше, як 10 днів до сесії, із зазначенням часу скликання, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд ради.
2.5. Пленарні засідання сесії тривають до вичерпання її порядку денного.
2.6. Сесію відкриває і веде голова, а у випадку відсутності, за рішенням ради – один з депутатів ради.
2.7. Протоколи і рішення сесії підписуються головою ради.
2.8. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.
2.9.На засіданнях, при необхідності, запрошуються представники державних органів, громадських об’єднань, трудових колективів. Головуючий повідомляє сесію про участь осіб, запрошених на засідання. Запрошені не повинні висловлювати свого ставлення до виступів оплесками, або в будь-який інший спосіб. У випадку порушення, особи залишають зал, за розпорядженням головуючого.
2.10.Пленарне засідання сесії розпочинається о 10.00год. за місцевим часом і триває до 18.00год. з обідньою перервою з 14.00год. до 15.00год. Після кожної півтори години роботи оголошується перерва на 20хв. При необхідності сесія може продовжити вечірнє засідання на годину або встановити інший погодинний порядок роботи. ___Позачергова перерва на 15хв. оголошується на вимогу не менше як 15 депутатів.
2.11.Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це заявою на ім’я голови ради виконавчого апарату.
2.12.Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться в фойє сесійного залу перед початком кожного засідання.
2.13.Сесія ради є правомочною, якщо на її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності встановленої кількості депутатів розпорядженням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.
2.14.Перед закінченням вечірнього засідання відводиться час до однієї години для оголошення депутатських заяв та запитів.
2.15.В кінці кожного засідання сесії головуючий інформує про орієнтований порядок розгляду питань на наступному пленарному засіданні і повторює цю інформацію на початку наступного пленарного засідання. Зміна в черговості розгляду питань, внесених до порядку денного сесії, може бути зроблена, якщо за неї висловиться більше половина депутатів, присутніх на засіданні.
2.16.Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою, постійними комісіями, депутатами, депутатськими групами.
2.17.Питання вважається внесеним до порядку денного, якщо за це проголосувала більш як половина депутатів, присутніх на засіданні.
2.18.Питання може бути поставлене на голосування про внесення його до порядку денного сесії після того, як воно було попередньо розглянуте й підтримане сільським головою, постійною комісією, третиною депутатів.
___Головуючий зобов’язаний вносити на додаткове голосування пропозицію депутата, якщо той на цьому наполягає.
___Група не менш як з 10 депутатів може наполягати на попередній 15-ти хвилинній дискусії перед голосуванням з приводу внесення питання до порядку денного.
2.19.Головуючий надає слово для виступу і стежень за додержанням встановленого регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли в письмовій формі, ставить питання на оголошення і оголошує результати.
2.20.Під час засідання сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу регламент. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право взяти слово не більш, як двічі. Головуючий надає слово для виступу у порядку черги або попереднього запису.
2.21.При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:
1. доповідь – до 7 хв.;
2. співдоповідь – до 5 хв.;
3. запитання та відповіді по доповіді та співдоповіді до 15 хв.;
4. обговорення доповіді – до 30 хв.;
5. виступи в обговоренні – до 3 хв.;
6. повторні виступи до 1 хв.;
7. запитання – до 1 хв.;
8. відповіді на запитання – до 2 хв.;
9. довідка – 3 хв.;
10. репліка за порядок ведення – до 1 хв.
Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.
2.22.Пропозиція про припинення дебатів ставиться на голосування не пізніше як після трьох наступних виступів з моменту її надходження.
2.23.Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш, як 10 депутатів, або на виступі наполягає голова постійної депутатської комісії, їм надається до 15 хв. Таких виступів може бути не більше трьох.
2.24.Після повторного припинення обговорення воно може бути поновлене на вимогу не менш, як половини депутатів, присутніх на засіданні на термін не більш, як 15 хв.
2.25.Перед голосуванням про припинення обговорення головуючий інформує присутніх про кількість депутатів, що виступили.
2.26.Після припинення дебатів перед голосуванням, доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хв. та до 3 хв., відповідно.
2.27.Перед обговоренням кожного питання головуючий може поставити на голосування зміну часу в доповіді і виступити за встановлення часу на розгляд цього питання.
2.28.Розгляд проекту рішень в першому читанні відбувається згідно з порядком, викладеним вище. При цьому доповідач і співдоповідач визначаються сільським головою, постійною комісією.
2.29.Результатом першого читання можуть бути відхилення проекту, прийняття його за основу або прийняття в цілому. В разі відхилення проекту він передається на доопрацювання в постійній комісії.
2.30.В разі прийняття проекту за основу, зауваження і доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі щодо обговорення розглядаються й узагальнюються в постійних комісіях.
2.31.Під час другого читання доповідач інформує про всі зауваження та доповнення як враховані, так і відхилені під час попереднього розгляду, і висловлює відповідну мотивацію. Кожна з поправок на вимогу депутатів ставиться на голосування сесії. В разі якщо проект складається з окремих частин і до однієї з них під час другого читання затверджується поправка. Ця частина ставиться на голосування сесії в її остаточному вигляді. Після голосування на поправках проект ставиться на голосування в цілому. В разі його відхилення він може бути повернений на доопрацювання або знятий з розгляду.
2.32.Поправка, яка надійшла після розгляду проекту на ведучій комісії може бути поставлена на голосування під час другого скликання читання, лише якщо її підтримало не менше, як 15 депутатів.
2.33.Пропозиції ставляться на голосування, якщо їхні автори наполягають на цьому, та коли такі пропозиції не суперечать чинному законодавству.
2.34.На сесії з усіх питань проводиться відкрите голосування, якщо перед голосуванням депутати не визнали іншої процедури голосування.
2.35.Таємне голосування проводиться:
1. У випадках передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
2. На пропозицію голови за рішенням сесії.
3. При прийнятті рішення про взяття до відома факту про притягнення до відповідальності сільського голови, секретаря, депутата сільської ради. { Підпункт третій п.2.35. із змінами, внесеними згідно із рішенням №439 від 25.12.2012 }
Порядок голосування встановлюється сесією.
2.36.Рішення з процедурних питань приймаються більшістю депутатів, присутніх у залі.
2.37.Рішення з питань, що має процедурний характер, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.
2.37.-1. Рішення про взяття до відома факту про притягнення до відповідальності сільського голови, секретаря, депутата сільської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 депутатів від загального складу ради. { Пункт 2.37.-1. доповнено згідно із рішенням №439 від 25.12.2012 }
2.37.-2. В разі неприйняття рішення сесії сільської ради з питання порядку денного, повторне винесення на розгляд ради протягом року цього ж питання забороняється, якщо радою не встановлено інше. { Пункт 2.37.-2. доповнено згідно із рішенням №439 від 25.12.2012 }
2.38.Для здійснення таємного голосування на сесіях сільської ради з числа депутатів утворюється лічильна комісія, обирається голова, заступник і секретар.
___При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зразок і зміст яких визначається лічильною комісією, оголошується на сесії. Кожен депутат може одержати лише один бюлетень. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, котрий підписують всі члени лічильної комісії. Після доповіді голови лічильної комісії, відповідний протокол, затверджується сесією. При виявленні помилок в порядку проведення голосування, проводиться повторне голосування, на вимогу голови за рішенням сесії.

РОЗДІЛ ІІІ. ГОЛОВА.
3.1. Повноваження сільського голови починається з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент виступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноваження.
3.2. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадку, передбачених цим Законом.
3.3. Сільський голова:
1) забезпечує здійснення у межах виданих законом, повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організовує в межах визначеним законом роботу сільської ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
4) вносить на розгляд ради пропозиції, щодо кандидатури на посаду секретаря;
5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад ради виконавчого комітету сільської ради, постійних комісій;
6) вносить на розгляд ради пропозиції, щодо структури і штатів виконавчих органів ради її виконавчого комітету;
7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
8)  скликає сесії, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання рішень ради з інших питань, що належить її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет, та звіти про його виконання;
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території ради;
11) скликає збори за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму ради та її виконавчого комітету;
13) розпорядок бюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених радою;
14) представляє раду та виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, установами та організаціями незалежно від форм власності громадянами, а також міжнародних відносин відповідно до законодавства;
15) звертається до суду, щодо визначених актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та їх органів;
16) укладає від імені ради та її виконавчого комітету договори, відповідно до законодавства з питань віднесених виключно до компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує на відповідній території ради додержання законодавства, щодо розгляду звернень громадян;
19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчого комітету;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;
21) здійснює інші повноваження, віднесені законом до його компетенції.
3.4.Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
3.5.При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
3.6.Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради, сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

РОЗДІЛ 4. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ.
4.1.Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та іншими законами.
4.2.Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з її місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
4.3.Виконавчий апарат ради утворюється радою, його структура і чисельність, витрати на утримання – встановлюється радою за поданням її голови.
4.4.Виконавчий апарат ради за посадою очолює сільський голова.

РОЗДІЛ 5. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.
5.1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
5.2.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
5.3.До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та секретар.
5.4.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти соціально-економічного і культурного розвитку місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних установ та організацій розміщених на території ради не залежно від форм власності, інші питання, які вносяться на розгляд ради розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
5.5.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обирання, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
5.6.Постійні комісії за дорученням ради, голови, голови ради за власною ініціативою здійснюють контроль відповідній раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, здійснюють контроль за виконання рішень ради.
5.7.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників підприємств, установ та організацій відповідні матеріали і документи.
5.8.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по організації її висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.
5.9.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.
5.10.За результатами розгляду і вивчення питання постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписується головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.
5.11.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
5.12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради має право створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, питання які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови, розглядаються постійними комісіями ради, разом / спільно/.
5.13.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
5.14.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
5.15.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організацій роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та положенням про постійні комісії, що затверджують радою.
5.16.Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу.

РОЗДІЛ 6. ІНШІ ОРГАНИ.
6.1.Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування” в Україні для виконання покладених на неї функцій, сільська рада створює свої органи.
6.2.Органами сільської ради є:
1) постійні комісії;
2) виконавчий апарат ради.
6.3.Положення про органи сільської ради, встановлення структури загальної чисельності та витрат на їх утримання, затверджуються рішенням ради.

РОЗДІЛ 7. ДЕПУТАТИ РАДИ.
7.1.Повноваження депутата ради починається з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією про підсумки виборів та визначення повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії сільської ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
7.2.Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворювальних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
7.3.На сесії засідань постійної комісії ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків, з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю за рахунок відповідного місцевого бюджету.
7.4.Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесії ради, засіданні постійної комісії та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
7.5.У разі пропуску депутатом протягом року більше половин календарних засідань ради, або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
7.6.Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійних комісій та інших комісій ради, до складу якого його обрано.
7.7.Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до сільського голови з питань, віднесених до відання ради.
7.8.Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну або письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту, рада приймає рішення.
7.9.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним, підконтрольним її органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
7.10.Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та робити з них виписки, копіювання цих документів.
7.11.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативно-правовими актами.

РОЗДІЛ 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
8.1. Повноваження сільського голови, секретаря, депутата сільської ради припиняються достроково за наявності підстав, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад». Дострокове припинення повноважень сільського голови, секретаря, депутата сільської ради з мотивів притягнення його до відповідальності можливе лише після прийняття рішення радою про взяття до відома факту притягнення сільського голови, секретаря, депутата до відповідальності. { Розділ вісім п.8.1. доповнено згідно із рішенням №439 від 25.12.2012 }