Спеціаліст-юрисконсульт

Функціональні обов’язки:

1. Розробляє або бере участь у підготовці документів правового характеру.
2. Здійснює перевірку відповідності законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництву.
3. Здійснює координацію роботи із зверненням громадян.
4. Здійснює облік і зберігання судових справ, які перебувають у виконанні або закінчені судочинством.
5. Представляє інтереси Голинської сільської ради в суді та інших державних органах.
6. Бере участь у роботі з укладення договорів (в тому числі колективного договору).
7. Надає консультації з правових питань працівникам сільської ради.
8. Здійснює організацію обліку та зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів.
9. Бере участь у перевірках у межах своєї компетенції щодо виконання чинного законодавства та відомчих нормативних актів сільської ради, у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації тощо.
10. Здійснює правову пропаганду, ознайомлює посадових осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві.
11. Надає допомогу в оформленні правових документів з питань, що входять до компетенції сільської ради.
12. Здійснює аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних органів, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності в сільській раді.
13. Вживає заходів щодо поліпшення організаційно-правової роботи в сільській раді.