Спеціаліст-землевпорядник

Прийомний день:
понеділок з 9.00год. по 16.00год.

Костів Наталія Василівна

Функцірнальні обов’язки:

1. Бере участь у виборі, встановленні та погодженні меж земельних ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності або користування ними.
2. Бере участь в реалізації державних програм раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості грунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.
3. Реалізує на території сільської ради державну політику у сфері використання та охорони земель, проведення земельної реформи, готує і подає пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин.
4. Готує та вносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо:
встановлення ставок земельного податку;
надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;
готує та вносить на розгляд ради проекти висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно Земельного кодексу України.
5. За дорученням сільського голови інформує населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок та інших питань щодо землекористування.
6. Здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання.
7. Забезпечує та здійснює контроль за сплатою власниками земельних ділянок та землекористувачами плати за землю.
8. Здійснює на території сільської ради моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей земельних ділянок.
9. Приймає участь в підготовці матеріалів для оформлення договорів на право користування землею, в тому числі на умовах оренди.
10. Здійснює на території сільської ради облік і звітність у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.
11. Бере участь у складні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.
12. Здійснює на території сільської ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.
13. Надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір.
14. За дорученням сільського голови розглядає земельні спори, готує проекти висновків згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».
15. Вносить сільському голові і начальнику районного відділу Держкомзему пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.
16. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього сільською радою завдань.
17. Проводить облік та зміни щодо землі в книгах погосподарського обліку.
18. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування».