Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення виконавчого комітету Голинської сільської ради «Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 14, статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів,  та виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», з метою забезпечення безперебійного надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів та санітарного очищення території Голинської сільської  ради, повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення виконавчого комітету та сесії  Голинської сільської ради «Про зміну  тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів» разом з аналізом регуляторного впливу до рішення.

Усі зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються виконавчим комітетом Голинської сільської ради, протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта в письмовому вигляді за адресою: 77343, с. Голинь, вул. 600-річчя Голиня, 18 тел. (03472) 90-4-67

 

Аналіз регуляторного впливу до рішення виконавчого комітету та сесії Голинської сільської  ради «Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України віл 11.03.2004 р. № 308 тощо.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації рішення сесії Голинської сільської ради «Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів».

 1. Визначення проблеми

 

На сьогодні в Україні проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища. Забезпечення повного та своєчасного збирання та вивезення твердих побутових відходів (надалі – ТПВ) з подальшим його знешкодженням, дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами, зведення до мінімуму несанкціонованих звалищ дозволить вирішити цю проблему.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом та сесією Голинської сільської  ради «Про зміну  тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів».

 1. Цiлi регулювання

 

Ціль прийняття даного регуляторного акту безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.

Окрім того, цілями даного регуляторного акту є:

 • дотримання та виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері поводження з побутовими відходами як Голинською селищною радою так і КП «Благоустрій» Голинської сільської ради, яке надає послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів;
 • захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного санітарного стану на території Голинської сільської  ради;
 • ліквідація умов для створення стихійних сміттєзвалищ;
 • сприяння ефективності в роботі у сфері збирання та вивезення твердих побутових відходів;
 • здійснення державної політики ціноутворення.

 

3.Механiзм розв’язання проблеми

 

Вирішення вищезазначеної проблеми буде розв’язано шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом і сесією Голинської сільської  ради в порядку та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та іншими актами законодавства.

Даний проект регуляторного акту вiдповiдає принципам державної регуляторної полiтики, а саме: доцiльностi, ефективностi, адекватностi, збалансованостi, передбачуваностi, принципу прозоростi.

 1. Обгрунтування можливостi досягнення визначених цiлей

 

Даний проект рішення виконавчого комітету і сесії Голинської селищної ради передбачає: встановлення економічно обґрунтованих тарифу на послуги зі збирання,  вивезення твердих побутових відходів для населення,  бюджетних установ та інших споживачів та їх утилізація.

Одночасно поліпшиться санітарний стан території населеного пункту, зменшиться негативний вплив відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Досягнення встановлених цілей шляхом впровадження регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрат.                                                           Отже, очікуваний економічний і соціальний ефект від впровадження регуляторного акту є позитивним для всіх учасників ринку.

5.Визначення очiкуваних результатiв прийняття регуляторного акта

 

Прийняття запропонованого регуляторного акта дає можливість встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги зі збирання, вивезення твердих побутових відходів та утилізація, що забезпечить виконання вимог законодавства у сфері поводження з відходами, покращить стан навколишнього природного середовища та санітарний стан населеного пункту, стабільну роботу  КП «Благоустрій» – перевізника.

 

       6.Строк дiї акта

Рішення виконавчого комітету, сесії  Голинської сільської  ради щодо зміни  тарифів на послуги зі збирання, вивезення твердих побутових відходів і утилізація є регуляторним  актом, який розповсюджується на всіх споживачів вказаних послуг. Строк дії рішення залежить від змін у чинному законодавстві, впливу коливання ринкових цін і тарифів на складові послуги зі збирання,  вивезення твердих побутових відходів та утилізації.

7.Показники результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватися наступнi показники:

 • неухильне виконання вимог законодавства у сфері поводження з відходами;
 • стабільність в наданні послуг зі збирання ,  вивезення твердих побутових відходів і утилізації;
 • покращення якості надання послуг та підвищення рівня обслуговування споживачів;
 • збалансованість економіки КП «Благоустрій» – надавача послуг;
 • відсутність скарг та звернень від громадян.

 

 1. Заходи з вiдстеження результативностi акта

 

Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту, буде аналіз даних звіту КП «Благоустрій» – надавача послуг про стан надання послуг зі збирання, вивезення твердих побутових відходів з території Голинської сільської  ради та утилізації шляхом укладення договору з КП «Брошнів-Осада».

 

ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                         про доведення до споживачів даних про зміну тарифу на послуги з збирання, вивезення твердих побутових відходів  з  території Голинської сільської  ради Калуського  району та їх утилізація.

У 2007 році, з часу  утворення КП «Благоустрій» Голинської сільської ради,  тариф на послуги з збору і вивезення твердих побутових відходів становив: для населення – 12 грн. (без  ПДВ) з двору/рік; для бюджетних організацій – 15 грн. (без  ПДВ) /місяць;

У 2011 році тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів переглянуто і  встановлено: для населення – 24 грн. (без  ПДВ) з двору/рік; для бюджетних організацій – 30 грн. (без  ПДВ) /місяць;

З  2011 року і до теперішнього часу розміри тарифів не переглядалися.

Відшкодування з місцевого бюджету різниці між встановленими розмірами тарифів та економічно обґрунтованими витратами КП «Благоустрій» на послуги з вивезення твердих побутових відходів не проводилось.

Причини перегляду тарифів: підвищення  мінімальної заробітної плати, відповідно ст.. 8 Закону України № 2246 –УІІІ від 07.12.2017 року «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та значне зростання цін на паливно-мастильні матеріали і запчастини до авто- тракторів.

Річний розмір  тарифу на вивезення твердих побутових відходів (в розрахунку на 1 м куб.) та його структура з розрахунку:

 

К а л ь к у л я ц і я

розрахунку вартості послуги на  збирання, перевезення   та  утилізацію  ТПВ  трактором  Т40М  (ЕО 2621)  від  населення с. Голинь.

 

Посада: Тракторист-1 особа

               Навантажувачі – 2 особи

Вивіз 1 раз/місяць, Тривалість збору ТПВ -4 дні (32 год).

Віддаль перевезення ТПВ (Голинь –Брошнів – Осада) – 10км.

Загальна  віддаль комунальних доріг с. Голинь – 50,0 км.

Річна  кількість ТВП від населення -1056,0 м3.

№п/п              Статті затрат Одиниця           виміру Річна вартість (грн/рік)
1 Основна з/плата

(3723,00 х 3) : 168 = 66,48  х 32х12

грн. 25529,04
2 Відпукні  (9,1% від Ос.зарплати) грн.   2323,08
3 Преміальні (30% від Оз.п. + О дод.) грн. 8355,60
4 Нарахування на з/лату (22%) грн. 7962,96
5 Накладні витрати (9%) грн. 3974,16
6 Прибуток  (12%) грн. 53775,84
7 Витрати ПММ грн 33177,60
8 Утилізація ТПВ    грн 19008,00
  Всього:    грн 106094,16
9 Вартість 1м3

(106094,16 : 1056,0м.куб)/ рік

(100,00 : 12 = 8,40 грн./місяць)

   грн 100,00 рік

( 8,40/ місяць)

 

Примітка: Калькуляція розроблена керуючись   Постановою КМУ № 869 від 01.06.2011року  «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги  і Наказом  №75 від  22.03.2010р.  «Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів»  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

 

 

 

К а л ь к у л я ц і я

розрахунку вартості послуги  на  перевезення та утилізацію ТПВ    трактором  Т40М    (ЕО 2621) від  приватних   і комунальних підприємств, які розміщені на території  Голинської сільської ради.

 

Посада: Тракторист-1 особа

               Вивіз 4  раз/місяць, Тривалість збору ТПВ  8 год).

Віддаль перевезення ТПВ (Голинь –Брошнів – Осада) – 10км.

Місячна кількість ТВП від приватних підприємств і комунальних  установ – 88,0м3.

№п/п              Статті затрат Одиниця           виміру  Місячна Вартість

(грн.)

1 Основна з/плата

3723,00  : 168 =22,16 х 8 х 12

грн. 2127,42
2 Відпукні  (9,1% від Ос.зарплати) грн. 193,59
3 Преміальні (30% від Оз.п. + О дод.) грн. 696,30
4 Нарахування на з/лату (22%) грн. 663,58
5 Накладні витрати (9%) грн. 331,18
6 Прибуток  (12%) грн. 481,32
7 Витрати ПММ грн    1180,00
8 Утилізація ТПВ    грн 3168,00
  Всього:    грн 8840,38
9 Вартість 1м3

(8840,38 : 88м3 )

  грн 100,00

 

Примітка: Калькуляція розроблена керуючись   Постановою КМУ № 869 від 01.06.2011року  «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги 01.06.2011року» і Наказом  №75 від  22.03.2010р.  «Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів»  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

 

Об’єм реалізації ТПВ від комунальних підприємств і підприємців  (за нормою утворення на 1 м. кв. площі).

Прибуток на виробничу собівартість для підприємців– 12 % (згідно Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010):

Прибуток на виробничу собівартість для населення  – 9 % (згідно Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010):

Прибуток на виробничу собівартість для інших споживачів – 50 % (згідно Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010):

Тариф на вивезення твердих побутових відходів для населення 100,0 грн. з одного двору в рік (8,40 грн./місяць) і бюджетних організацій і підприємців  – 100,0 грн. / місяць.

 

Відсоток зростання основних складових тарифу:

паливо-мастильні матеріали та запчастини  – 27,20%;

основна заробітна плата працівників – 31,3%;

нарахування на заробітну плату – 41,5 %.

 

Періодичність надання послуг:  Один  раз на місяць від населення і 4 рази від приватних і комунальних підприємств.

 

Секретар Голинської сільської ради                               Оксана Лилак

 

Підготовив:

Директор КП «Благоустрій»                            Микола Михайлюк

 

Опубліковано у Оголошення\новини. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*