Оприлюднення регуляторного акту про місцеві податки та збори

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Зміст проекту рішення:

Голинська сільська рада виносить на розгляд проект рішення «Про місцеві податки та збори» та аналіз регуляторного впливу до нього на виконання вимог Податкового Кодексу України.

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Поштова адреса: 77343, Івано-Франківська обл., Калуський район, с. Голинь вул. 600-річчя Голиня, 18, тел. 90-6-95, e-mail: holynskarada@ukr.net

Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднене на офіційному сайті Голинської сільської ради – http://www.golyn.if.ua.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 77343, Івано-Франківська обл., Калуський район, с. Голинь вул. 600-річчя Голиня, 18, Голинська сільська рада,  тел. 90-6-95, електронною поштою за адресою: holynskarada@ukr.net

Перелік документів для ознайомлення:

Проект рішення «Про місцеві податки та збори»

Аналіз впливу регуляторного акту

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Голинської сільської ради (Додаток №1)

Положення про ставки єдиного податку на території Голинської сільської ради (Додаток №2)

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Голинської сільської ради (Додаток №3)

Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на території Голинської сільської ради (Додаток №4)

________________________________________________________________________

Проект регуляторного акту «Про місцеві податки та збори»

ГОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Калуського району Івано-Франківської області

шостого демократичного скликання

(чергова сесія)

РІШЕННЯ

від «__» ________ 2011 року __

с.Голинь

Про місцеві податки та збори

Відповідно до Податкового кодексу України,  керуючись статтями   25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а:

1. Встановити на території Голинської сільської ради наступні місцеві податки і збори:

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.2. Єдиний податок.

1.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

2. Затвердити Положення про:

2.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Голинської сільської ради згідно з Додатком №1.

2.2. Ставки єдиного податку на території Голинської сільської ради згідно з Додатком №2.

2.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Голинської сільської ради згідно з Додатком №3.

2.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів на території Голинської сільської ради згідно з Додатком №4.

3. Рішення Голинської сільської ради №34 від 20.01.2011 року, №534 від 06.05.2009 року «Про місцеві податки та збори» та інші рішення Голинської сільської ради, прийняті в попередніх періодах щодо місцевих податків і зборів у відповідності до вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 року №56-93 «Про місцеві податки і збори» вважати такими, що втратили чинність.

4. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Голинської сільської ради (Додаток 1) набирає чинності з 01.01.2012 року.

Сільський голова                                                                                                                          Віктор Ляхович

_________________________________________________________________________

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Голинської сільської  ради «Про місцеві податки та збори»

Проект  рішення Голинської сільської  ради «Про місцеві податки та збори» та Положення по місцевим податкам і зборам розроблені відповідно до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року.

1. ОПИС ПРОБЛЕМИ

У зв’язку із набранням чинності з 1 січня 2011 року Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та втратою чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 «Про місцеві податки та збори» Голинською сільською радою розроблено проект рішення «Про місцеві податки та збори».

Згідно із статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Кодексу законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ

Ціллю прийняття проекту рішення «Про місцеві податки та збори» є:

1. запровадження місцевих податків і зборів відповідно до Кодексу та затвердження Положень по ним;

2. встановлення рівних умов розвитку підприємництва у селі Голинь на конкурентних засадах відповідно до діючого законодавства;

3. забезпечення прозорості та підтримки розвитку підприємництва місцевою владою;

4. стимулювання розвитку та сприяння легалізації об’єктів торгівлі та громадського харчування для збільшення бази оподаткування у селі Голинь;

5. збільшення надходжень по місцевим податкам і зборам в бюджет села.

3. АЛЬТЕРНАТИВИ

За умови не встановлення місцевих податків та зборів рішенням сільської ради відповідно до пункту 10.3 статті 10 Кодексу, місцеві податки і збори на території села стягуватимуться з платників у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, що призведе до втрат сільського бюджету.

Це суперечить пункту 5 розділу ХІХ Кодексу, регуляторним принципам, принципам конкуренції.

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найраціональнішим, оскільки відповідає пункту 10.3 статті 10 Кодексу, Закону України від 11.09.2003 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. МЕХАНІЗМ ТА ЗАХОДИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ

1. приведення умов оподаткування до діючого законодавства;

2. затвердження рішенням сільської ради «Про місцеві податки та збори» Положень по конкретних видах місцевих податків та зборів;

3. затвердження коефіцієнтів для обчислення розміру ставок по місцевих податках і зборах із врахуванням територіального місцезнаходження та інших факторів, що впливають на обчислення.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНАСЛІДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради «Про місцеві податки та збори» очікується наступний результат:

1. відповідність місцевих податків і зборів діючому законодавству, зокрема пункту 10.3 статті 10 Кодексу та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2. створення рівних умов для суб’єктів господарювання зі сплати місцевих податків та зборів;

3. надходження в бюджет села місцевих податків і зборів з метою їх подальшого спрямування на соціальні або житлово-комунальні витрати громади.

Вигоди та втрати від регулювання, яке запроваджується:

Група впливу Вигоди Втрати
Суб’єкти підприємницької діяльності Встановлення максимально оптимальних умов для платників місцевих податків та зборів у селі на рівних засадах Збільшення податкового навантаження
Місцева влада Прозорість дій місцевої влади; можливість реалізації соціальних програм села внаслідок збільшеного надходження до бюджету Зменшення надходжень до сільського бюджету
Населення Урахування інтересів територіальної громади; збільшення фінансування соціальних послуг із місцевого бюджету у разі прийняття рішення Зменшення фінансування соціальних послуг із місцевого бюджету

6. СТРОК ДІЇ

Строк дії не встановлюється, але може бути обмежений або закінчений внаслідок змін у нормативно-правових актах на державному рівні.

7. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

1. Надходження в сільський бюджет внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради.

2. Кількість платників місцевих податків та зборів, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту.

8. ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені:

– повторного –  через 1 рік з моменту набрання чинності регуляторного акту;

– періодичного – кожні три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Сільський голова                                                                                       Віктор Ляхович

________________________________________________________________________

Додаток №1

до рішення  Голинської сільської ради

від ____2011р. №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Голинської сільської ради згідно з Додатком №1

1. Визначення понять

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету.

Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Платниками податку, в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, є:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Ставка податку

6.1. Встановити ставки податку за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості, в таких розмірах:

6.1.1. для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

6.1.2. для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8.  Порядок обчислення суми податку та строк подання звітності

8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

8.2. Податкове повідомлення – рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

8.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

8.4. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

8.5. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.6. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набирає чинності це Положення, та надалі щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.7. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію (розрахунок) за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

8.8. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8.9. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику, впродовж трьох місяців, після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12.  Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

12.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

12.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету.

Секретар Голинської сільської ради                                                    Завадецька Л.Ф.

_________________________________________________________________________

Додаток №2

до рішення Голинської сільської ради

від ____2011р. №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про ставки єдиного податку на території Голинської сільської ради

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва не поширюється на:

суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу  (в  тому  числі  діяльність, пов’язану  із  влаштуванням казино,  інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим  виграшем,  проведенням лотерей  (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів  у  готівковій  або  майновій  формі),  здійснюють  обмін іноземної валюти;

суб’єктів підприємницької   діяльності,   які  є  виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов’язану з  експортом,  імпортом  та  оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим  та  роздрібним  продажем   підакцизних  пально-мастильних матеріалів;

суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють: видобуток та  виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення; оптову, роздрібну  торгівлю  промисловими виробами з дорогоцінних металів, що  підлягають  ліцензуванню відповідно  до  Закону  України «Про ліцензування  певних видів господарської діяльності».

Суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним  податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

  1. Платники податку

Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності   запроваджується    для таких суб’єктів малого підприємництва:

фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення  юридичної  особи  і  у  трудових  відносинах  з  якими, включаючи членів  їх  сімей,  протягом  року  перебуває  не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності,  в яких за  рік  середньооблікова  чисельність  працюючих  не перевищує 50 осіб  і  обсяг  виручки  яких  від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

3. База оподаткування

3.1.Базою для оподаткування є виручка від реалізації продукції.

3.1.1.Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума,фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або(та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

3.1.2.Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами.

3.1.3.У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

3.2.Суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

4. Ставка та порядок обчислення податку

4.1. Ставка єдиного  податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних  осіб  встановлюється  залежно  від  виду  діяльності  і  не  може становити не менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць згідно Додатку.

5. Строк та порядок сплати податку

5.1.Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

5.2.Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділення Державного казначейства України.

5.3. З 1 січня 2011 року у відповідності до п.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва :

1) платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

а) податок на прибуток підприємств;

б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб – підприємців);

в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;

г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

ґ) плата за користування надрами;

д) збір за спеціальне використання води;

е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6. Податковий період

6.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює податковому кварталу.

7.Порядок отримання свідоцтва про сплату єдиного податку

7.1. Форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку встановлюються Державною податковою адміністрацією України і є єдиними на всій території України.

Скретар Голинської сільської ради Завадецька Л.Ф.

Додаток

до Положення про ставки єдиного податку

на території Голинської сільської ради

Найменування виду діяльності Запропонована ставка, грн.

1

Розведення свиней 100
2 Надання послуг, пов’язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм 80
3 Виробництво м’ясних продуктів та їх реалізація 150
4 Заготівля худоби 150
5 Виробництво молочних продуктів та їх реалізація 100
6 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів та їх реалізація 70
7 Виробництво канатів, мотузок, шпагату, шнурків та сіткового полотна 60
8 Виробництво трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення та його реалізація 60
9 Виробництво робочого одягу та його реалізація 50
10 Виробництво верхнього одягу за індивідуальними замовленнями населення та його реалізація 60
11 Виробництво легкого одягу та його реалізація 100
12 Виробництво спіднього одягу за індивідуальними замовленнями населення та його реалізація 50
13 Виробництво аксесуарів ( виготовлення весільної атрибутики та її реалізація) 40
14 Виробництво виробів з хутра та їх реалізація 60
15 Виробництво взуття та його реалізація 50
16 Лісопильне та стругальне виробництво ( пилорами) 150
17 Заготівля лісу 200
18 Виробництво теслярських та столярних виробів 80
19 Виробництво різних виробів із дерева 50
20 Тиражування записів на магнітних носіях 90
21 Виробництво хімічної продукції (виробів з поліетилену) 60
22 Виробництво інших будівельних виробів з бетону 60
23 Оброблення каменю ( виготовлення надмогильних пам”ятників) 80
24 Виробництво металевих конструкцій (виготовлення та встановлення металопластикових вікон) 80
25 Виробництво різноманітних металевих виробів 100
26 Виробництво меблів та їх реалізація 150
27 Оброблення відходів (заготівля та реалізація вторинної сировини) 60
28

Цегляна і кам”яна кладка

Штукатурні роботи

Малярні роботи

150
29 Електромонтажні роботи 80
30 Монтаж системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 100
31 Роботи із скління ( порізка скла) 30
32 Інші роботи з завершення будівництва та ремонту будівель 150
33 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 200
34 Мийка автомобілів, комп’ютерний підбір фарб, шиномонтаж, розвал сходження коліс 100
35 Оптова торгівля 200
36 Роздрібна торгівля 120
37 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 150
38

Роздрібна торгівля книгами

Роздрібна торгівля газетами та журналами

Роздрібна торгівля канцелярським приладдям

50
39 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами 200
40 Роздрібна торгівля квітами , рослинами. насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них 100
41 Роздрібна торгівля іншими уживаними товарами 100
42 Ремонт взуття 50
43

Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури

Ремонт інших електропобутових товарів

80
44

Ремонт годинників

Ремонт ювелірних виробів

40
45 Діяльність ресторанів 150
46

Діяльність кафе

Діяльність барів

120
47 Діяльність шкільних їдалень і кухонь 40
48 Діяльність загальнодоступних їдалень 100
49 Пасажирські транспортні перевезення (таксі) 90
50 Пасажирські транспортні перевезення( мікроавтобусами до 16 пасаж. місць) 120
51 Пасажирські транспортні перевезення ( автобусами від 16 пасаж. м-ць) 200
52 Діяльність автомобільного вантажного транспорту 120
53 Діяльність інших видів наземного транспорту (тракторами, екскаваторами, кранами) 100
54 Надання туристичних послуг 200
55 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 100
56

Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення ( в місті)

200
57

Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення ( в районі)

150
58 Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничого призначення 100
59 Прокат речей особистого користування та побутових приладів ( вт.ч. аудіо- та відеокасет, дисків) 60
60 Створення програмного забезпечення (в т.ч. встановлення Інтернету) 100
61

Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки

Технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки

80
62 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку 100
63 Дослідження ринку ( маркетинг) 100
64 Консультації з питань комерційної діяльності 100
65 Знімальні геодезичні та гідрографічні роботи 100
66 Рекламна діяльність 100
67 Діяльність у сфері фотографії ( фотороботи) 80
68 Послуги з перекладу та експедиторські послуги 120
69 Інші види діяльності у сфері освіти (репетиторство) 60
70 Медична практика 150
71 Стоматологічна практика 150
72 Ветеринарна діяльність 60
73 Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій 80
74 Організація різних видовищних заходів 100
75

Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

Чищення та фарбування текстильних та хутрових виробів

60
76 Послуги перукарень та салонів краси 60
77 Діяльність, пов’язана з забезпеченням фізичного комфорту (сауни, солярії, фізкультурно-оздоровчі центри) 100
78 Платні стоянки 150
79 Надання послуг правового характеру 150
80 Ремонт парасоль, сумок 30
81 Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг 100
82 Музичні послуги 50
83 Розмол зерна 60
84 Оранка та обробіток земельних ділянок кіньми 30

Примітка: На види діяльності, які не були зазначені в переліку ставок єдиного податку застосовувалася ставка єдиного податку в сумі 60 грн (надання послуг, не зазначених в переліку; виготовлення та реалізація інших товарів не зазначених в переліку).

Скретар Голинської сільської ради Завадецька Л.Ф.

_________________________________________________________________________

Додаток №3

до рішення Голинської сільської ради

від ___2011р. №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

на території Голинської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється на підставі пункту 10.3. статті 10, підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 та статті 267 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р., а також Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року.

1.2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – сума коштів, яка сплачується за придбання та використання торгового патенту.

1.3. Торговий патент – державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору.

2. Платники збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

2.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

– аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

– розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

– фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

– фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

– фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

– суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами-інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

– суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

– суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

– суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

– підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

2.3. Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

2.4. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту:

2.4.1 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

– товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

– товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

– насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

– сірників;

– термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2.4.2 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

– поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

– товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

– готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

– зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

– вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

– проїзні квитки;

– зошити.

2.4.3 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами – резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних товарів.

3. Ставка збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:

3.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (окрім торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльність із надання платних послуг – 0,1 мінімальної заробітної плати:

Торгівельна діяльність:

№п/п Вид діяльності
1 Оптова торгівля з оптових баз, складів-магазинів або інших приміщень, які використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток
2 Роздрібна торгівля:
2.1 магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину
2.2 кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців
2.3 автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі
3 Громадське харчування:
3.1 ресторани
3.2 бари, кафе
3.3 фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, закусочні, буфети, відкриті літні майданчики, та інші пункти громадського харчування (без алкоголю)

Побутові послуги:

№п/п Вид діяльності
1 Виготовлення (пошиття, ремонт) одягу, інших текстильних, хутрових та шкіряних виробів
2 Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури
3 Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням
4 Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та (дерево-, скло- та металовиробів)
5 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним замовленням
6 Будівництво житла за індивідуальним замовленням
7 Послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням
8 Послуги перукарень, салонів краси, лазні, сауни
9 Прокат аудіо- та відеокасет і CD-дисків
10 Прокат транспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, легкових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших пристроїв
11 Прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій
12 Послуги з виконання фото- та відеоробіт
13 Послуги з тиражування звуко- та відеозаписів за індивідуальним замовленням

Торгівельна діяльність нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах:

3.2. Торгівля нафтопродутками, скрапленим і стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 0,4 ( на місяць) мінімальної заробітної плати.

3.3. Торгівля валютними цінностями – 1,2 ( на місяць) мінімальної заробтної плати.

3.4. У сфері розваг :

– викорисатння грального автомата ( грального автомата «кран-машина», грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розваджальних ігор) – 1 ( на квартал) мінімальної заробітної плати;

– використання гральних жолобів ( доріжок) , кегельбана, боулінга, що вводиться в дію за допомогою жетона, монети чи без них ( за кожен гральний жолоб ( доріжку)) – 2 ( на картал) мінімальної заробітної плати;

– Використання столів для більярда, які вводяться в дію за допомогою жетона, монети чи без них, окрім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань ( за кожен стіл) – 1 ( на квартал) мінімальної заробітної плати;

– Проведення інших оплатних розважальних ігор ( за кожне окреме місце) – 1 ( на квартал) мінімальної заробітної плати.

3.5. Пільговий торговий патент – 0,05 ( на рік) мінімальної заробітної плати.

3.6. За короткотерміновим патентом – 0,02 ( на день) мінімальної заробітної плати.

4. Порядок обчислення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

4.1. Для провадження передбачених цим Положенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

– найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

– юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, – місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

– вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

– вид торгового патенту;

– найменування документа про повну або часткову сплату збору;

– назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення «виїзна торгівля»;

– назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

– період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього пункту. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

4.2. Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

4.3. Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дат.

4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

5. Податковий період

5.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

5.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

5.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

5.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

5.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Положення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

6. Строк та порядок сплати

6.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

– провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) – збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

– здійснюють торгівлю валютними цінностями – за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

– здійснюють діяльність у сфері розваг – за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

– здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу – за місцем реєстрації таких платників;

– здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, – за місцем провадження такої діяльності.

6.2. Строки сплати збору:

– за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

– за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

– за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

6.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

6.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

6.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу.

Секретар Голинської сільської ради                                                                                       Завадецька Л.Ф.

________________________________________________________________________

Додаток №4

рішення Голинської сільської ради

від ____2011р. №__

П О Л О Ж Е Н Н Я
про
збір за місця для паркування транспортних засобів на території Голинської сільської ради

спеціальне відведене місце для паркування транспортних засобів – місце для платного паркування, спеціально відведені автостоянки на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (перелік місць наведений в Додатку 1.1 до Положення);

місця для паркування транспортних засобів – відведене (розмічене) місце для паркування одного транспортного засобу на спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів, яке не може бути меншим, ніж 12 квадратних метрів;

платники збору – юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням Голинської сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках, в комунальних гаражах, стоянках, паркінгах (будівлях, спорудах, їх частини). Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника (перелік наведений в Додатку 1.2 до Положення);

об’єкт оподаткування збору – земельна ділянка, яка згідно з рішенням Голинської сільської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також під комунальними гаражами, стоянками, паркінгами (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

база оподаткування збору – площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також земельна площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету. У випадку відсутності даних щодо площ земельної ділянки, база оподаткування вираховується платником розрахунково, виходячи із розміру одного місця для паркування транспортних засобів 12 квадратних метрів;

ставка збору – ставка за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях з копійками за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, що визначається виходячи із 0,02% від мінімальної заробітної плати, установленої Законом України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» на 1 січня відповідного року за 1 кв. м ділянки на день;

податковий (звітний) період збору – календарний квартал;

податкова декларація збору – податкова декларація (розрахунок) за податковий (звітний) квартал за формою, що затверджена в порядку, визначеному Податковим кодексом України;

режим роботи місць із забезпечення паркування транспортних засобів – дні, впродовж яких проводиться діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів (наведений в Додатку 1.3)

Сума збору, яка підлягає сплаті за податковий (звітний) квартал і відображається в податковій декларації, розраховується за формулою:

S=P*C*D,

Де S – сума податку;

Р – площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також земельна площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

С – ставка збору;

D – сумарна кількість днів за податковий (звітний) квартал, впродовж яких проводиться діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

Сума збору розраховується окремо за кожним спеціально відведеним місцем для паркування транспортних засобів.

Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно), виходячи із 1/3 суми нарахувань за попередній податковий (звітний) період за місцем розташування місця із забезпечення паркування транспортних засобів. Перший раз сума авансового внеску вираховується платником розрахунково, виходячи із ставок збору, об’єкту оподаткування та розрахункової кількості днів, впродовж яких буде проводитись діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору за податковий (звітний) період, обчислена за відповідною формулою та відображена в податковій декларації за податковий (звітний) квартал, сплачується не пізніше 50 днів наступних за останнім днем податкового (звітного) кварталу з урахуванням фактично внесених авансових платежів.

Податкова декларація по збору за податковий (звітний) квартал подається платником збору до органу державної податкової служби за місцем знаходження спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Платники збору несуть відповідальність за правильність визначення суми збору, що підлягає сплаті до бюджету, повноту і своєчасність перерахування збору до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій по платежу в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій по збору, правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого бюджету здійснюють органи державної податкової служби.

Секретар Голинської сільської ради Завадецька Л.Ф.

Додаток 1.1

Перелік спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів на території  Голинської сільської ради

№ п/п Назва спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів (зона паркування вздовж дороги, тротуарів, інших місць (наприклад, поблизу ринку), комунальні гаражі, стоянки, паркінги, будівлі, споруди, їх частини) Розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів (адреса чи інші прив’язки) Кількість місць для паркування транспортних засобів Площа земельної ділянки, відведена для паркування, або земельна площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, кв. м.
         
         
         

Додаток 1.2

Перелік платників збору – уповноважених організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів№ п/п Назва платника збору Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код з ДРФО) платника збору Назва спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів та його розташування, на якому платником збору проводиться діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів
     

Додаток 1.3

Режим роботи спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів

№ п/п Назва спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів та його розташування Дні, впродовж яких проводиться діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів
     

 

Секретар Голинської сільської ради Завадецька Л.Ф.

 

 

 

Додаток №2

до рішення Голинської сільської ради

від ____2011р. №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про ставки єдиного податку на території Голинської сільської ради

 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва не поширюється на:

суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу  (в  тому  числі  діяльність, пов’язану  із  влаштуванням казино,  інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим  виграшем,  проведенням лотерей  (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів  у  готівковій  або  майновій  формі),  здійснюють  обмін іноземної валюти;

суб’єктів підприємницької   діяльності,   які  є  виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов’язану з  експортом,  імпортом  та  оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим  та  роздрібним  продажем   підакцизних  пально-мастильних матеріалів;

суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють: видобуток та  виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення; оптову, роздрібну  торгівлю  промисловими виробами з дорогоцінних металів, що  підлягають  ліцензуванню відповідно  до  Закону  України «Про ліцензування  певних видів господарської діяльності».

Суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним  податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

  1. Платники податку

Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності   запроваджується    для таких суб’єктів малого підприємництва:

фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення  юридичної  особи  і  у  трудових  відносинах  з  якими, включаючи членів  їх  сімей,  протягом  року  перебуває  не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності,  в яких за  рік  середньооблікова  чисельність  працюючих  не перевищує 50 осіб  і  обсяг  виручки  яких  від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

3. База оподаткування

3.1.Базою для оподаткування є виручка від реалізації продукції.

3.1.1.Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума,фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або(та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

3.1.2.Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами.

3.1.3.У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

3.2.Суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

4. Ставка та порядок обчислення податку

4.1. Ставка єдиного  податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних  осіб  встановлюється  залежно  від  виду  діяльності  і  не  може становити не менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць згідно Додатку.

5. Строк та порядок сплати податку

5.1.Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

5.2.Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділення Державного казначейства України.

5.3. З 1 січня 2011 року у відповідності до п.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва :

1) платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

а) податок на прибуток підприємств;

б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб – підприємців);

в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;

г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

ґ) плата за користування надрами;

д) збір за спеціальне використання води;

е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6. Податковий період

6.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює податковому кварталу.

7.Порядок отримання свідоцтва про сплату єдиного податку

7.1. Форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку встановлюються Державною податковою адміністрацією України і є єдиними на всій території України.

Скретар Голинської сільської ради Завадецька Л.Ф.

Додаток

до Положення про ставки єдиного податку

на території Голинської сільської ради

Найменування виду діяльності

Запропонована ставка, грн.

1

Розведення свиней

100

2

Надання послуг, пов’язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм

80

3

Виробництво м’ясних продуктів та їх реалізація

150

4

Заготівля худоби

150

5

Виробництво молочних продуктів та їх реалізація

100

6

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів та їх реалізація

70

7

Виробництво канатів, мотузок, шпагату, шнурків та сіткового полотна

60

8

Виробництво трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення та його реалізація

60

9

Виробництво робочого одягу та його реалізація

50

10

Виробництво верхнього одягу за індивідуальними замовленнями населення та його реалізація

60

11

Виробництво легкого одягу та його реалізація

100

12

Виробництво спіднього одягу за індивідуальними замовленнями населення та його реалізація

50

13

Виробництво аксесуарів ( виготовлення весільної атрибутики та її реалізація)

40

14

Виробництво виробів з хутра та їх реалізація

60

15

Виробництво взуття та його реалізація

50

16

Лісопильне та стругальне виробництво ( пилорами)

150

17

Заготівля лісу

200

18

Виробництво теслярських та столярних виробів

80

19

Виробництво різних виробів із дерева

50

20

Тиражування записів на магнітних носіях

90

21

Виробництво хімічної продукції (виробів з поліетилену)

60

22

Виробництво інших будівельних виробів з бетону

60

23

Оброблення каменю ( виготовлення надмогильних пам”ятників)

80

24

Виробництво металевих конструкцій (виготовлення та встановлення металопластикових вікон)

80

25

Виробництво різноманітних металевих виробів

100

26

Виробництво меблів та їх реалізація

150

27

Оброблення відходів (заготівля та реалізація вторинної сировини)

60

28

Цегляна і кам”яна кладка

Штукатурні роботи

Малярні роботи

150

29

Електромонтажні роботи

80

30

Монтаж системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря

100

31

Роботи із скління ( порізка скла)

30

32

Інші роботи з завершення будівництва та ремонту будівель

150

33

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

200

34

Мийка автомобілів, комп’ютерний підбір фарб, шиномонтаж, розвал сходження коліс

100

35

Оптова торгівля

200

36

Роздрібна торгівля

120

37

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами

150

38

Роздрібна торгівля книгами

Роздрібна торгівля газетами та журналами

Роздрібна торгівля канцелярським приладдям

50

39

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами

200

40

Роздрібна торгівля квітами , рослинами. насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них

100

41

Роздрібна торгівля іншими уживаними товарами

100

42

Ремонт взуття

50

43

Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури

Ремонт інших електропобутових товарів

80

44

Ремонт годинників

Ремонт ювелірних виробів

40

45

Діяльність ресторанів

150

46

Діяльність кафе

Діяльність барів

120

47

Діяльність шкільних їдалень і кухонь

40

48

Діяльність загальнодоступних їдалень

100

49

Пасажирські транспортні перевезення (таксі)

90

50

Пасажирські транспортні перевезення( мікроавтобусами до 16 пасаж. місць)

120

51

Пасажирські транспортні перевезення ( автобусами від 16 пасаж. м-ць)

200

52

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

120

53

Діяльність інших видів наземного транспорту (тракторами, екскаваторами, кранами)

100

54

Надання туристичних послуг

200

55

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

100

56

Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення ( в місті)

200

57

Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення ( в районі)

150

58

Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничого призначення

100

59

Прокат речей особистого користування та побутових приладів ( вт.ч. аудіо- та відеокасет, дисків)

60

60

Створення програмного забезпечення (в т.ч. встановлення Інтернету)

100

61

Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки

Технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки

80

62

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку

100

63

Дослідження ринку ( маркетинг)

100

64

Консультації з питань комерційної діяльності

100

65

Знімальні геодезичні та гідрографічні роботи

100

66

Рекламна діяльність

100

67

Діяльність у сфері фотографії ( фотороботи)

80

68

Послуги з перекладу та експедиторські послуги

120

69

Інші види діяльності у сфері освіти (репетиторство)

60

70

Медична практика

150

71

Стоматологічна практика

150

72

Ветеринарна діяльність

60

73

Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій

80

74

Організація різних видовищних заходів

100

75

Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

Чищення та фарбування текстильних та хутрових виробів

60

76

Послуги перукарень та салонів краси

60

77

Діяльність, пов’язана з забезпеченням фізичного комфорту (сауни, солярії, фізкультурно-оздоровчі центри)

100

78

Платні стоянки

150

79

Надання послуг правового характеру

150

80

Ремонт парасоль, сумок

30

81

Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг

100

82

Музичні послуги

50

83

Розмол зерна

60

84

Оранка та обробіток земельних ділянок кіньми

30

85

Оранка та обробіток земельних ділянок кіньми

Примітка: На види діяльності, які не були зазначені в переліку ставок єдиного податку застосовувалася ставка єдиного податку в сумі 60 грн (надання послуг, не зазначених в переліку; виготовлення та реалізація інших товарів не зазначених в переліку).

Скретар Голинської сільської ради Завадецька Л.Ф.

Опубліковано у Регуляторна політика. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*