Оприлюднення регуляторного акту про Правила благоустрою та утримання території села Голинь

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Зміст проекту рішення:

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. та з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою села, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, Голинська сільська рада виносить на розгляд проект рішення сесії «Про Правила благоустрою та утримання території села Голинь» та аналіз його регуляторного впливу.

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Поштова адреса: 77343, Івано-Франківська обл., Калуський район, с. Голинь вул. 600-річчя Голиня, 18, тел. 90-6-95, e-mail: holynskarada@ukr.net

Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднений на офіційному сайті Голинської сільської ради – http://www.golyn.if.ua.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 77343, Івано-Франківська обл., Калуський район, с. Голинь вул. 600-річчя Голиня, 18, Голинська сільська рада,  тел. 90-6-95, електронною поштою за адресою: holynskarada@ukr.net

Перелік документів для ознайомлення:
Аналіз впливу регуляторного акту Читати далі…
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту Читати далі…
Проект рішення «Про Правила благоустрою та утримання території села Голинь» _________________________________________________________________

Проект регуляторного акту «Про Правила благоустрою та утримання території села Голинь»

ГОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Калуського району Івано-Франківської області шостого демократичного скликання (чергова сесія)

РІШЕННЯ

від «__» ________ 2011 року №__ с.Голинь Про Правила благоустрою та утримання території села Голинь

З метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою села, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, керуючись п.6 ч.1 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п.44 ч.1 ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Правила благоустрою та утримання території села Голинь (додається). 2. Дане рішення розмістити на офіційному веб-сайті Голинської сільської ради та опублікувати в газеті «Голинянка». 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                                                                                                    Віктор Ляхович

 

«Затверджено» рішенням сесії Голинської сільської ради від _____ 2011р. №___

Правила благоустрою та утримання території села Голинь

І. Загальні положення.

Правила благоустрою та утримання території села Голинь (далі – Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою села і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

1.1. Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій території Голинської сільської ради – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

заходи з благоустрою села – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану села, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території села, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

суб’єкти благоустрою – орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об’єкти благоустрою – територія Голинської сільської ради:

–        територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), площі, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища та інші території загального користування;

–        прибудинкові території (територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);

–        території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

–        інші території, які належать до об’єктів благоустрою території Голинської сільської ради;

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;

балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

територія прибирання – територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів (сміття), і яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

територія суб’єкта благоустрою – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

прилегла територія – це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;

тимчасові об’єкти для обслуговування населення – кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених терміном до 5 років;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об’єкти озеленення:

–        зелені насадження загального користування – парки, сквери, набережні та ін.;

–        зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств, складських територій тощо;

–        зелені насадження спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах села, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.

1.2.      Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території села, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селі.

1.3.      Правила розроблено згідно з Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.

1.4.      Правила обов’язкові для виконання органами державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органи самоорганізації населення, громадянами, які перебувають на території села.

1.5.      Співробітництво з об’єднаннями громадян, професійними спілками, релігійними організаціями у сфері благоустрою села полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого благоустрою, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

ІІ. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

2.1.      Громадяни у сфері благоустрою території Голинської сільської ради мають право:

1)      користуватись об’єктами благоустрою;

2)      брати участь в обговорені Правил благоустрою території Голинської сільської ради;

3)      вносити на розгляд Голинської сільської ради пропозиції з питань благоустрою;

4)      отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

5)      брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

6)      вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

7)      звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди завданої майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача  об’єктів благоустрою.

2.2.      Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

1)      утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

2)      дотримуватись правил благоустрою території Голинської сільської ради;

3)      не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою;

4)      відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою сільської ради;

5)      укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення;

6)      дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами на території Голинської сільської ради;

7)      виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

ІІІ. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій,  фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою

3.1.      Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою мають такі права:

1)      брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

2)      брати участь в обговорені проектів актів з благоустрою сільської ради;

3)      вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Голинської сільської ради або призводять до її нецільового використання;

4)      вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5)      вносити на розгляд Голинської сільської ради пропозиції щодо здійснення поліпшення благоустрою території.

3.2.      Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:

1)      утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини);

2)      постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд;

3)      усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4)      проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників;

5)      усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

6)      відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

7)      вивозити або укладати договора з надання послуг з вивезення сміття (в тому числі твердих побутових відходів, негабаритних, будівельних, харчових та інших);

8)      забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

9)      проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм;

10)  розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з Голинською сільською радою;

11)  виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені законодавством України.

ІV. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування

4.1       Благоустрій та утримання в належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, територій пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснює КП «Благоустрій» Голинської сільської ради.

4.2       Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:

1)     прибирання сміття, відходів, листя;

2)      озеленення;

3)      збереження зелених насаджень;

4)     догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5)      відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

6)      встановлення та утримання у належному стані садових лав, таблиць планів територій, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

7)      забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

4.3       Благоустрій вище вказаних територій здійснюється відповідно до затверджених планів.

4.4       Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів територіях пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

4.5       Утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття.

4.6       Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Голинської сільської ради.

4.7       Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

4.8       Виконання будь-яких будівельних робіт (крім робіт зі встановлення надмогильних пам’ятників) у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань  охоронних зонах забороняється.

V. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території

5.1.   Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.

5.2.   До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

5.3.   Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

1)   прибирання сміття, відходів, листя;

2)   озеленення;

3)   збереження зелених насаджень;

4)   догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5)   скошування трави кожної другої суботи місяця;

6)   видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;

7)   відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

5.4.   Підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, меліоративні канали, русло річок Сівка, Середня та Млинівка, особливо на територіях прилеглих до житлової забудови.

5.5.   Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.

5.6.   За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

VІ. Порядок здійснення благоустрою суб’єктами господарювання

6.1.   Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.

6.2.   Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

1)        прибирання сміття, відходів, листя;

2)        озеленення;

3)        збереження зелених насаджень;

4)        догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5)        відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

6.3.   За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами.

VІІ. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

7.1.   На об’єктах благоустрою забороняється:

1)        виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу наданого Голинською сільською радою;

2)        вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3)        самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4)        вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;

5)        забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;

6)        складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

7)        порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

8)        наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

9)        самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

10)    випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;

11)    здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

12)    самовільно підключатись до мереж водопостачання та зливової каналізації;

13)    самовільно займати земельні ділянки на всій території Голинської сільської ради (в межах населеного пункту та за його межами) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

14)    використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

15)    самовільно встановлювати точки торгівлі у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому законом порядку;

16)    здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об’єктів будівництва чи реконструкції;

17)    здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

18)    засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

19)    вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

VІІІ. Утримання тварин.

8.1.   Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

1)        не допускати утримання собак у місцях загального користування;

2)        вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;

3)        не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

4)        не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.

8.2. Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.

ІХ. Правила розміщення та утримання елементів благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами

9.1.   Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку Голинською сільською радою.

9.2.   Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території Голинської сільської ради, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

9.3.   Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття ( в тому числі трав’яного покрову), вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території, що підтверджено актом, передбаченим Положенням про проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на території Голинської сільської ради.

9.4.       Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

9.5.       Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові будинків. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

9.6.       Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

9.7.       Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїзної частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення).

9.8.       Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м. від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м. та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.

9.9.       Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхній фасадів.

9.10.   Забороняється розташування рекламних засобів:

–     на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

–     на територіях пам’яток садово-паркового мистецтва, парків, на квітниках та деревах

9.11.   Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

9.12.   Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з КП «Благоустрій» Голинської сільської ради для забезпечення прибирання території.

9.13.   Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

9.14.   Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

9.15.   Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

9.16.   Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території сільської ради (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому сільською радою.

9.17.   Контроль за додержанням Правил благоустрою території Голинської сільської ради при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет Голинської сільської ради.

Х. Контроль у сфері благоустрою території Голинської сільської ради

10.1.   Контроль у сфері благоустрою території Голинської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

10.2.   Контроль за станом благоустрою території Голинської сільської ради, виконання цих Правил покладається на адміністративну комісію Голинської сільської ради.

10.3.   Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

1)        проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Голинської сільської ради;

2)        розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання;

3)        участі в обговоренні проектів благоустрою території Голинської сільської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій;

4)        подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Голинської сільської ради.

ХІ. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою.

11.1.   Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

11.2.   У разі порушення Правил благоустрою винні особи зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

11.3.   У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, КП «Благоустрій» Голинської сільської ради має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити третіх осіб. У такому випадку дані особи або суб’єкти господарювання зобов’язані на протязі п’яти робочих днів відшкодувати витрати (збитки) понесені КП «Благоустрій» Голинської сільської ради у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно та з дня наданого обґрунтованого рахунку.

11.4.   Збитки завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення законодавства України та цих Правил підлягають відшкодуванню у визначений строк, але не більше п’яти робочих днів.

ХІІ. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

13.1.   Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Голинської сільської ради.

13.2.   Проект рішення Голинської сільської ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню.

 

Секретар сільської ради                                                                                  Любов Завадецька

 


Опубліковано у Регуляторна політика. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*