Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення виконавчого комітету Голинської сільської ради «Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 14, статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів,  та виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», з метою забезпечення безперебійного надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів та санітарного очищення території Голинської сільської  ради, повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення виконавчого комітету та сесії  Голинської сільської ради «Про зміну  тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів» разом з аналізом регуляторного впливу до рішення.

Усі зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються виконавчим комітетом Голинської сільської ради, протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта в письмовому вигляді за адресою: 77343, с. Голинь, вул. 600-річчя Голиня, 18 тел. (03472) 90-4-67

 

Аналіз регуляторного впливу до рішення виконавчого комітету та сесії Голинської сільської  ради «Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України віл 11.03.2004 р. № 308 тощо.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації рішення сесії Голинської сільської ради «Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів».

 1. Визначення проблеми

 

На сьогодні в Україні проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища. Забезпечення повного та своєчасного збирання та вивезення твердих побутових відходів (надалі – ТПВ) з подальшим його знешкодженням, дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами, зведення до мінімуму несанкціонованих звалищ дозволить вирішити цю проблему.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом та сесією Голинської сільської  ради «Про зміну  тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів».

 1. Цiлi регулювання

 

Ціль прийняття даного регуляторного акту безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.

Окрім того, цілями даного регуляторного акту є:

 • дотримання та виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері поводження з побутовими відходами як Голинською селищною радою так і КП «Благоустрій» Голинської сільської ради, яке надає послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів;
 • захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного санітарного стану на території Голинської сільської  ради;
 • ліквідація умов для створення стихійних сміттєзвалищ;
 • сприяння ефективності в роботі у сфері збирання та вивезення твердих побутових відходів;
 • здійснення державної політики ціноутворення.

 

3.Механiзм розв’язання проблеми

 

Вирішення вищезазначеної проблеми буде розв’язано шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом і сесією Голинської сільської  ради в порядку та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та іншими актами законодавства.

Даний проект регуляторного акту вiдповiдає принципам державної регуляторної полiтики, а саме: доцiльностi, ефективностi, адекватностi, збалансованостi, передбачуваностi, принципу прозоростi.

 1. Обгрунтування можливостi досягнення визначених цiлей

 

Даний проект рішення виконавчого комітету і сесії Голинської селищної ради передбачає: встановлення економічно обґрунтованих тарифу на послуги зі збирання,  вивезення твердих побутових відходів для населення,  бюджетних установ та інших споживачів та їх утилізація.

Одночасно поліпшиться санітарний стан території населеного пункту, зменшиться негативний вплив відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Досягнення встановлених цілей шляхом впровадження регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрат.                                                           Отже, очікуваний економічний і соціальний ефект від впровадження регуляторного акту є позитивним для всіх учасників ринку.

5.Визначення очiкуваних результатiв прийняття регуляторного акта

 

Прийняття запропонованого регуляторного акта дає можливість встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги зі збирання, вивезення твердих побутових відходів та утилізація, що забезпечить виконання вимог законодавства у сфері поводження з відходами, покращить стан навколишнього природного середовища та санітарний стан населеного пункту, стабільну роботу  КП «Благоустрій» – перевізника.

 

       6.Строк дiї акта

Рішення виконавчого комітету, сесії  Голинської сільської  ради щодо зміни  тарифів на послуги зі збирання, вивезення твердих побутових відходів і утилізація є регуляторним  актом, який розповсюджується на всіх споживачів вказаних послуг. Строк дії рішення залежить від змін у чинному законодавстві, впливу коливання ринкових цін і тарифів на складові послуги зі збирання,  вивезення твердих побутових відходів та утилізації.

7.Показники результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватися наступнi показники:

 • неухильне виконання вимог законодавства у сфері поводження з відходами;
 • стабільність в наданні послуг зі збирання ,  вивезення твердих побутових відходів і утилізації;
 • покращення якості надання послуг та підвищення рівня обслуговування споживачів;
 • збалансованість економіки КП «Благоустрій» – надавача послуг;
 • відсутність скарг та звернень від громадян.

 

 1. Заходи з вiдстеження результативностi акта

 

Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту, буде аналіз даних звіту КП «Благоустрій» – надавача послуг про стан надання послуг зі збирання, вивезення твердих побутових відходів з території Голинської сільської  ради та утилізації шляхом укладення договору з КП «Брошнів-Осада».

 

ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                         про доведення до споживачів даних про зміну тарифу на послуги з збирання, вивезення твердих побутових відходів  з  території Голинської сільської  ради Калуського  району та їх утилізація.

У 2007 році, з часу  утворення КП «Благоустрій» Голинської сільської ради,  тариф на послуги з збору і вивезення твердих побутових відходів становив: для населення – 12 грн. (без  ПДВ) з двору/рік; для бюджетних організацій – 15 грн. (без  ПДВ) /місяць;

У 2011 році тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів переглянуто і  встановлено: для населення – 24 грн. (без  ПДВ) з двору/рік; для бюджетних організацій – 30 грн. (без  ПДВ) /місяць;

З  2011 року і до теперішнього часу розміри тарифів не переглядалися.

Відшкодування з місцевого бюджету різниці між встановленими розмірами тарифів та економічно обґрунтованими витратами КП «Благоустрій» на послуги з вивезення твердих побутових відходів не проводилось.

Причини перегляду тарифів: підвищення  мінімальної заробітної плати, відповідно ст.. 8 Закону України № 2246 –УІІІ від 07.12.2017 року «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та значне зростання цін на паливно-мастильні матеріали і запчастини до авто- тракторів.

Річний розмір  тарифу на вивезення твердих побутових відходів (в розрахунку на 1 м куб.) та його структура з розрахунку:

 

К а л ь к у л я ц і я

розрахунку вартості послуги на  збирання, перевезення   та  утилізацію  ТПВ  трактором  Т40М  (ЕО 2621)  від  населення с. Голинь.

 

Посада: Тракторист-1 особа

               Навантажувачі – 2 особи

Вивіз 1 раз/місяць, Тривалість збору ТПВ -4 дні (32 год).

Віддаль перевезення ТПВ (Голинь –Брошнів – Осада) – 10км.

Загальна  віддаль комунальних доріг с. Голинь – 50,0 км.

Річна  кількість ТВП від населення -1056,0 м3.

№п/п              Статті затрат Одиниця           виміру Річна вартість (грн/рік)
1 Основна з/плата

(3723,00 х 3) : 168 = 66,48  х 32х12

грн. 25529,04
2 Відпукні  (9,1% від Ос.зарплати) грн.   2323,08
3 Преміальні (30% від Оз.п. + О дод.) грн. 8355,60
4 Нарахування на з/лату (22%) грн. 7962,96
5 Накладні витрати (9%) грн. 3974,16
6 Прибуток  (12%) грн. 53775,84
7 Витрати ПММ грн 33177,60
8 Утилізація ТПВ    грн 19008,00
  Всього:    грн 106094,16
9 Вартість 1м3

(106094,16 : 1056,0м.куб)/ рік

(100,00 : 12 = 8,40 грн./місяць)

   грн 100,00 рік

( 8,40/ місяць)

 

Примітка: Калькуляція розроблена керуючись   Постановою КМУ № 869 від 01.06.2011року  «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги  і Наказом  №75 від  22.03.2010р.  «Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів»  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

 

 

 

К а л ь к у л я ц і я

розрахунку вартості послуги  на  перевезення та утилізацію ТПВ    трактором  Т40М    (ЕО 2621) від  приватних   і комунальних підприємств, які розміщені на території  Голинської сільської ради.

 

Посада: Тракторист-1 особа

               Вивіз 4  раз/місяць, Тривалість збору ТПВ  8 год).

Віддаль перевезення ТПВ (Голинь –Брошнів – Осада) – 10км.

Місячна кількість ТВП від приватних підприємств і комунальних  установ – 88,0м3.

№п/п              Статті затрат Одиниця           виміру  Місячна Вартість

(грн.)

1 Основна з/плата

3723,00  : 168 =22,16 х 8 х 12

грн. 2127,42
2 Відпукні  (9,1% від Ос.зарплати) грн. 193,59
3 Преміальні (30% від Оз.п. + О дод.) грн. 696,30
4 Нарахування на з/лату (22%) грн. 663,58
5 Накладні витрати (9%) грн. 331,18
6 Прибуток  (12%) грн. 481,32
7 Витрати ПММ грн    1180,00
8 Утилізація ТПВ    грн 3168,00
  Всього:    грн 8840,38
9 Вартість 1м3

(8840,38 : 88м3 )

  грн 100,00

 

Примітка: Калькуляція розроблена керуючись   Постановою КМУ № 869 від 01.06.2011року  «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги 01.06.2011року» і Наказом  №75 від  22.03.2010р.  «Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів»  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

 

Об’єм реалізації ТПВ від комунальних підприємств і підприємців  (за нормою утворення на 1 м. кв. площі).

Прибуток на виробничу собівартість для підприємців– 12 % (згідно Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010):

Прибуток на виробничу собівартість для населення  – 9 % (згідно Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010):

Прибуток на виробничу собівартість для інших споживачів – 50 % (згідно Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010):

Тариф на вивезення твердих побутових відходів для населення 100,0 грн. з одного двору в рік (8,40 грн./місяць) і бюджетних організацій і підприємців  – 100,0 грн. / місяць.

 

Відсоток зростання основних складових тарифу:

паливо-мастильні матеріали та запчастини  – 27,20%;

основна заробітна плата працівників – 31,3%;

нарахування на заробітну плату – 41,5 %.

 

Періодичність надання послуг:  Один  раз на місяць від населення і 4 рази від приватних і комунальних підприємств.

 

Секретар Голинської сільської ради                               Оксана Лилак

 

Підготовив:

Директор КП «Благоустрій»                            Микола Михайлюк

 

Опубліковано в категорії: Оголошення\новини | Залишити коментар

Оголошення Голинської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області про відбір виконавця земельних торгів з продажу земельної ділянки

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки.
2. Дані про земельну ділянку:
1) земельна ділянка комунальної власності, площа – 0,3844 га;
2) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
3) місце розташування: по вул. Степана Бандери в с. Голинь Калуського району Івано-Франківської області.
3. Умови надання пакету документів:
Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка “Для відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням дати проведення відбору Виконавця. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією. Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити: пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), а також згоду на фінансування підготовки лоту та проведення земельних торгів, інформацію про ціну продажу лота порівняно зі стартовою. Переможець забезпечує підготовку лоту до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота у відповідності до абзацу 3 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.
4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
– копії провоустановчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);
– копія ліцензії виконавців робіт;
– інформація за 2013-2017 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.
5. Строк подання документації: до 24 липня 2017 року (включно).
6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 77343, Івано-Франківська область, Калуський район, с.Голинь, вул. 600 річчя Голиня, буд. 18, телефон для довідок: (03472) 90-6-95.
7.Конкурс з відбору виконавця відбудеться о 10:00 год. 26.07.2017р. в приміщенні Голинської сільської ради.

Опубліковано в категорії: Регуляторна політика | Залишити коментар

Розпорядження сільського голови №25г від 29.12.2016р.

Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку в Голинській сільській раді Читати далі…

Опубліковано в категорії: Розпорядження сільського голови | Залишити коментар

ХIIIсесія VII демократичного скликання\05.10.2016р.\18.10.2016р.

1. Про внесення змін та затвердження порядку денного пленарного засідання ХІІІ сесії сьомого демократичного скликання №310 Читати далі…
2. Про внесення змін і доповнень в сільський бюджет на 2016 рік №311 Читати далі…
3. Про надання в оренду нерозподілених (не витребуваних) земельних часток (паїв). №312Читати далі…
4. Про заяву Стасів О.І. №313 Читати далі…
5. Про надання матеріальної допомоги. №314 Читати далі…
6. Про надання матеріальної допомоги. №315Читати далі…
7. Про заяву жителів с.Голинь. №316Читати далі…
8. Про проведення обліку дітейі підлітків шкільного віку. №317Читати далі…
9. Про заяву Кінащук Н.П. №318Читати далі…
10. Про заяву Пілянського В.В. №319 Читати далі…
11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Андрейко Ю.О. №320Читати далі…
12. Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр.Білецькій Г.Б. №321 Читати далі…
13. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку гр.Болеховської М.І. №322 Читати далі…
14. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку гр.Завадецької Н.В. №323Читати далі…
15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Іванків В.М. №324Читати далі…
16. Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр.Івахнюк М.М. №325Читати далі…
17. Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр.Івахнюк К.Ф. №326 Читати далі…
18. Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр.Когут І.І. №327Читати далі…
19. Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр.Кузін М.І. №328 Читати далі…
20. Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр. Лазоришин Л.Ф. №329 Читати далі…
21. Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр. Мельник С.Я. №330 Читати далі…
22. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку гр.Свіршко Ю.М., гр.Сидорович М.І. №331 Читати далі…
23. Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр. Сидорович М.І. №332 Читати далі…
24. Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр.Ткачук Г.Д. №333 Читати далі…
25. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку гр.Христонько Г.М. №334 Читати далі…
26. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку гр.Христонько М.Ф. №335Читати далі…
27. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Зорій М.П. №336 Читати далі…
28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Баран Г.М. №337Читати далі…
29. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Матрофайло В.В. №338Читати далі…
30. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Матрофайло П.П. №339 Читати далі…
31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Рибчак С.В. №340Читати далі…
32. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр.Максимович П.М. №341 Читати далі…
33. Про заяву гр.Ляхович П.М. №342Читати далі…
34. Про заяву гр.Лаврук А.І. №343 Читати далі…
35. Про списання меліоративної системи в ур. «під Брошневом» села Голинь,переведення меліорованих (осушених)земель в не меліоровані (природні угіддя)та віднесення земель в ур.«під Брошневом» села Голинь до земель житлової та громадської забудови. №344 Читати далі…
36. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки, що знаходиться в урочищі «під Брошневом» с.Голинь. №345 Читати далі…
37. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки для викупу земельної ділянки для обслуговування будівель торгівлі підприємцю Мельнику П.М. по вул. 600 річчя Голиня, в с.Голинь №346 Читати далі…
38. Про встановлення ставок зе-мельного податку на території с.Голинь №347 Читати далі…
39. Про договори оренди нежитлових приміщень. №348 Читати далі…
40. Про заяву Розвори О.С. №349Читати далі…
41. Про присвоєння поштової адреси. №350Читати далі…
42. Про заяву Мошківа Т.Д. №351Читати далі…
43. Про заяви Кушлика Т.Я. та Тимківа П.Ю №352 Читати далі…
44. Про затвердження детального плану території. №353 Читати далі…
45. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2016 року.
№354 Читати далі…
46. Про надання матеріальної допомоги. №355 Читати далі…
47. Про присвоєння поштової адреси. №356Читати далі…
48. Про заяви Мошків Я.І. та Мошків М.Я. №357 Читати далі…
49. Про заяву Кравця В.П. №358Читати далі…
Протокол
Протокол

Опубліковано в категорії: Регуляторна політика, Рішення сесій Голинської сільської ради | Залишити коментар

XII сесія VII демократичного скликання\31.08.2016р.

1. Про внесення змін та затвердження порядку денного пленарного засідання ХІІ сесії сьомого демократичного скликання Голинської сільської ради. №258<Читати далі…
2.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Андреєвій Н.М. №259 Читати далі…
3.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Ляхович В.М. №260№261 Читати далі…
5.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Солдат І.І. №262 Читати далі…
6.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бринза Н.М. №263Читати далі…
7.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Іванків В.М. №264Читати далі…
8.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коник М.М. №265Читати далі…
9.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Ляхович П.М. №266Читати далі…
10.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Шулик М.П. №267Читати далі…
11.
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Ляхович С.В. №268Читати далі…
12.
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Мельник С.Я. №269Читати далі…
13.
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Паньків М.М. №270 Читати далі…
14.
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Федорин І.І. №271Читати далі…
15.
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Христонько В.В. №272Читати далі…
16.
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Червоняк О.М. №273Читати далі…
17.
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Шевчук М.В. №274Читати далі…
18.
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Шинкар О.Я. №275 Читати далі…
19.
Про затвердження технічної документації на земельну ділянку гр.Кіндюх Н.І. №276 Читати далі…
20.
Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр. Кузін М.І. №277Читати далі…
21.
Про затвердження технічної документації на земельну ділянку гр.Хомин Г.Д. №278 Читати далі…
22.
Про затвердження технічної документації на земельну ділянку гр.Христонько С.П. №279 Читати далі…
23.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Болеховської М.І. №280 Читати далі…
24.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Жекало З.І. №281Читати далі…
25.
Про затвердження технічної документації на земельні ділянки гр.Жекало М.М. №282 Читати далі…
26.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Ілемському В.М. №283Читати далі…
27.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Ляхович А.В. №284 Читати далі…
28.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр.Максимовичу Я.А. №285Читати далі…
29.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Пукіш М.П. №286 Читати далі…
30.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Романюк М.Д. №287Читати далі…
31.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Заввадецької Н.В. №288Читати далі…
32.
Про внесення змін і доповнень в сільський бюджет на 2016 рік №289 Читати далі…
33.
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки, що знаходиться в с.Голинь вул. С.Бандери.
№290Читати далі…
34.
Про колективну заяву жителів с.Голинь. №291 Читати далі…
35.
Про заяву Дюг Г.М. №292 Читати далі…
36.
Про заяву Кузик В.Я. №293 Читати далі…
37.
Про звернення ПАТ «Київстар». №294 Читати далі…
38.
Про договори оренди нежитлових приміщень. №295Читати далі…
39.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Чеховській Т.Б. №296Читати далі…
40.
Про колективну заяву жителів с.Голинь ур.Полянка та заяву гр.Бойчук Т. №297Читати далі…
41.
Про заяву Гладенького В.В. та Гладенької В.М. №298Читати далі…
42.
Про надання матеріальної допомоги. №299 Читати далі…
43.
Про надання матеріальної допомоги. №300 Читати далі…
44.
Про надання матеріальної допомоги. №301 Читати далі…
45.
Про заяву Федоляка І.С. №302 Читати далі…
46.
Про заяву Максимович О.В. №303 Читати далі…
47.
Про заяву Шищак М.В. №304 Читати далі…
48.
Про присвоєння поштової адреси №305Читати далі…
49.
Про колективну заяву жителів с.Голинь по вул.Шухевича. №306Читати далі…
50.
Про заяву Пукіша П.М. №307Читати далі…
51.
Про заяву гр.Матківського М.І. №308Читати далі…
52.
Про створення тендерного комітету та затвердження Положення про тендерний комітет. №309 Читати далі…
Протокол

Опубліковано в категорії: Регуляторна політика | Залишити коментар